O praktycznym profilu kształcenia na mechatronice opowiada dr Lucyna Kwiatkowska, Prorektor WSIiZ.

Mniej wykładów, a więcej ćwiczeń i laboratoriów - co daje taka forma kształcenia?

Osoby, które podejmują decyzję o wyborze studiów praktycznych muszą być świadome, że będą miały mniej zajęć teoretycznych, a więcej zajęć praktycznych w formie ćwiczeń, projektów, laboratoriów, gier decyzyjnych i studiów przypadków, także zajęć odbywających się poza murami uczelni. Wymaga to nowatorskiego podejścia do programów kształcenia studentów, które powinny zawierać moduły uczące analitycznego myślenia, rozwijające umiejętności pracy zespołowej czy projektowej. Zmiany programów, powinny także dotyczyć kształcenia tzw. kompetencji miękkich studentów, coraz bardziej cenionych przez pracodawców. Do takich kompetencji należy fachowość, sumienność, wysoka kultura osobista, znajomość języków obcych czy urządzeń biurowych. Głównym elementem koncepcji praktycznego kształcenia jest co najmniej trzymiesięczna praktyka zawodowa, która odbywana jest w przedsiębiorstwie lub wybranej instytucji w zależności od kierunku studiów. Obserwacja prawdziwej pracy i wykonywanie zadań pod okiem specjalistów rozwija umiejętności i pomaga nabyć doświadczenie z danej dziedziny, dlatego też praktyki mają ogromny wpływ na rozwój kariery zawodowej. Jest to inwestycja w przyszłość zawodową studenta, która gwarantuje efektywne wykonywanie zawodu, co dzisiaj jest kluczowym aspektem w świecie pełnym bezrobotnych obywateli. Władze uczelni są zobowiązane do dołożenia należytych starań w poszukiwaniu właściwych miejsc dla realizacji praktyk zawodowych. Należy również dodać, że warunkiem sukcesu całego przedsięwzięcia jest konieczność zmiany nastawienia studentów do praktyk zawodowych, którzy nadal traktują praktyki bardziej jako przykry obowiązek niż inwestycję w przyszłość.

Przeczytaj cały tekst: O praktycznych profilach kształcenia opowiada dr Lucyna Kwiatkowska, Prorektor WSIiZ - Student http://student.wm.pl/269988,O-praktycznych-profilach-ksztalcenia-opowiada-dr-Lucyna-Kwiatkowska-Prorektor-WSIiZ.html#ixzz3alEsphZ6