×

Komunikat o błędzie

Studia bliżej studenta

Nie musisz zmieniać miejsca zamieszkania, jeśli chcesz zostać inżynierem mechatronikiem!  Już od października studiować możesz w Grudziądzu! Jest to korzystne, bez względu na to czy planujesz przeprowadzkę  w dalszej perspektywie, czy też nie. Studia na miejscu są tańsze, a program studiów dostosowany do potrzeb lokalnego i krajowego rynku pracy.

Punkt Rekrutacyjny

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego prowadzi rekrutację na studia w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ w Grudziądzu!

Warunkiem przyjęcia na studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz kolejność zgłoszeń. Przyjdź do Biura Rekrutacji WSIiZ! Zaufaj ekspertom, którzy przedstawią szczegółowo program kształcenia, warunki płatności lub po prostu zabiorą na wycieczkę po laboratoriach

Punkt Rekrutacyjny znajduje się w Siedzibie Wydziału Informatyki i Nauk Technichnych WSIiZ w Grudziądzu:

Dom Technika NOT

Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20

86-300 Grudziądz

pokój 206

wtorek-piątek: 13:00 – 17:00

sobota: 9:00 – 13:00

tel.: 89 651 06 34

89 651 06 55

e-mail:

katarzyna.lontkowska[at]owsiiz.edu[dot]pl

rekrutacja[at]owsiiz.edu[dot]pl

www.grudziądz.wsiiz.edu.pl

www.owsiiz.edu.pl

 

Rekrutacja

Internetowa rejestracja kandydatów. Dokonuje się jej za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www Uczelni - Formularz. Dokumenty rekrutacyjne. Są to: czytelnie wypełnione podanie do JM Rektora WSIiZ, świadectwo dojrzałości lub jego odpis, kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej, 2 zdjęcia, zdjęcie na CD, kserokopia dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie (ze strony www należy pobrać skierowanie na badanie), dowód wniesienia opłaty związanej z przyjęciem na studia oraz za wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej. Koszty studiów. Szukając informacji na temat płatności powinieneś zwrócić uwagę na to czy za studia można płacić w ratach, jeśli tak, ile ich jest, a także na obowiązujące terminy oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej. Czesne. We WSIiZ istnieje możliwość płatności za studia w 10 ratach (5 rat w semestrze). Opłata związana z przyjęciem na studia. Jednorazowa opłata, wnoszona przy składaniu dokumentów na studia. Opłata za wystawienie elektronicznej legitymacji studenckiej. Organizacja roku. Zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych odbywają się podczas sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Studenci mają zapewniony kurs wyrównawczy z matematyki, prowadzony w zakresie absolutnie niezbędnym, przez znakomitego dydaktyka w bardzo miłej atmosferze.

Baza laboratoryjna

Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu. Baza dydaktyczna Centrum, to nowoczesne laboratoria komputerowe i specjalistyczne gwarantujące możliwość nabycia cennych praktycznych i specjalistycznych umiejętności.

 • Sala lekcyjno - egzaminacyjna
 • Sala wykładowa x 2
 • Pracownia CAD/CAM 
 • Pracownia języków obcych, komputerowa
 • Pracownia podstaw elektrotechniki, elektroniki i pomiarów elektrycznych
 • Pracownia metrologii warsztatowej
 • Pracownia obróbki plastycznej i spawalnictwa
 • Pracownia instalacji i maszyn elektrycznych
 • Pracownia obróbki mechanicznej
 • Pracownia napraw, obsługi i diagnostyki pojazdowej
 • Pracownia elektrotechniki samochodowej
 • Pracownia obróbki ręcznej i montażu.
   

Konkurencyjne czesne

Rozumiemy, że cena jest ważna dla tego kto zamierza studiować. Dlatego, dzięki bardzo gospodarnemu zarządzaniu finansami Uczelni, czesne wynosi tylko 390 zł płatne przez 10 miesięcy lub 1900 zł/semestr. Ponadto – i to jest ważne! – czesne jest stałe przez cały okres studiów.

Dostęp do licencjonowanego oprogramowania

Przez okres studiów studenci mają zapewnioną możliwość legalnego instalowania na komputerach osobistych i korzystania z oprogramowania licencjonowanego przez WSIiZ na potrzeby procesu kształcenia.

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla inżynierskiej mechatroniki

Pozytywna ocena jakości kształcenia na mechatronice przeprowadzona w styczniu 2014 r. z inicjatywy Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdza, iż uczelnia spełnia wymagania kadrowe, programowe, organizacyjne, a także infrastrukturalne i dydaktyczne pozwalające na prowadzenie studiów. Poziom studiów na kierunku mechatronika prowadzonych na Wydziale Informatyki i Nauk Technicznych WSIiZ odpowiada wysokim kryteriom jakościowym.