Współpraca z firmą JetSystem

Władze Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego podpisały 2 grudnia 2014, porozumienie o współpracy z firmą JetSystem. Współpraca dydaktyczna rozpocznie się już w semestrze zimowym 2014/15, w którym studenci uczelni wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników JetSystem nt. najnowszych technologii cięcia strumieniem wody. Porozumienie podpisali ze strony uczelni – Kanclerz mgr inż. Janusz Żwirko a ze strony przedsiębiorstwa – Wiceprezes Grupy JetSystem – Remigiusz Filipiak.

Zakres współpracy obejmuje wspólne przedsięwzięcia badawcze, dydaktyczne i konsultingowe, w ramach których przewidziane są m.in. wspólne projekty badawczo – rozwojowe, praktyki i staże w przedsiębiorstwie oraz tworzenie prac dyplomowych studentów zgodnie z tematyką zaproponowaną przez JetSystem.

Grupa JetSystem z Elbląga to firma działająca w oparciu o polski kapitał na terenie naszego kraju oraz Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji. Grupa świadczy w tych krajach kompleksowe, zintegrowane usługi w sektorze technologii hydrostrumieniowych. Jako lider i ekspert w zakresie sprzedaży oraz serwisu maszyn do cięcia wodą, Grupa JetSystem współpracuje z najlepszymi na świecie markami OMAX i MAXIEM, należącymi do amerykańskiego koncernu OMAX Corp. – światowego lidera, dostawcy kompletnych rozwiązań dla technologii waterjet. Grupa jest również aktywna w obszarze innowacji technologicznych związanych z cięciem strumieniem wodnym.